Chị Dung - phụ huynh bé Nguyên Khang

Magicmind-Dieu ki dieu trong cuoc song 4.jpg

Nhiềukhi tôi cũng mong muốn phát triển tư duy cho bé nhưng còn lúng túng. Đến vớiMagic Mind, tôi đã hiểu làm cách nào giúp bé tư duy một cách hiệu quả.

Thích0

Mới đăng« Quay lại