Chị Phương Hoa - phụ huynh bé Đức Trung và bé Đức Anh

Magic Mind_DucAnh_DucTrung.JPG

Chươngtrình này rất hay và có ích cho bé. Hai bé và chị đều rất thích. Giờ chỉ chờxem kết quả đem lại như thế nào thôi.

Thích0

Mới đăng« Quay lại