• Đội ngũ giáo viên Magic Mind được tuyển chọn và đào tạo trên tiêu chí sáng tạo, tận tâm và hiểu biết tâm lý trẻ em. Trong hoạt động dạy luôn hướng tới năng lực của từng trẻ để giúp trẻ thành công trong từng bài học.

Đội ngũ giáo viên

Magic Mind tuyển dụng gắt gao và duy trì, phát triển một cách chuyên nghiệp đội ngũ giảng viên giỏi, năng động.

Quy trình tuyển dụng giáo viên của Magic Mind qua 5 bước sau:

Giao Vien


Trong quá trình giảng dạy, các giáo viên của Magic Mind thường xuyên được tham gia các khóa huấn luyện theo quy chuẩn quốc tế về giảng dạy phương pháp tư duy do các chuyên gia huấn luyện chuyên nghiệp phụ trách. Nhờ đó, chất lượng giáo viên của Magic Mind luôn được đảm bảo đồng bộ, giúp học sinh tiến bộ qua từng bài học.