Hãy  mạnh mẽ không để điều gì có thể khuấy trộn sự bình yên của tâm hồn
Thích0

Hãy mạnh mẽ không để điều gì có thể khuấy trộn sự bình yên của tâm hồn