Với chúng ta, gia đình nghĩa là vòng tay ôm lấy nhau và luôn ở bên nhau
Thích0

Với chúng ta, gia đình nghĩa là vòng tay ôm lấy nhau và luôn ở bên nhau