Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng
Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng
Logic sẽ đưa anh từ điểm A đến điểm B, trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi
Logic sẽ đưa anh từ điểm A đến điểm B, trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi
Đăng ký học thử

Tư vấn
chương trình